Προσφορά από την Ε.Α.Σ Νεμέας για την αγορά φυτοφαρμάκων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
    Η Ε.Α.Σ Νεμέας προσφέρει στους παραγωγούς για την αγορά γεωργικών φυτοφαρμάκων έκπτωση
20% επί της βασικής τιμής.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27460 24090

                                                                   Εκ της Διευθύνσεως 
                                                                    ΑΪΒΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ
   
                                                                             

Σχόλια