Ο Δήμος Νεμέας συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

EUROPEANMOBILITYWEEK
16-22 SEPTEMBER 2017
  
Ο Δήμος Νεμέας συμμετέχει για δεύτερη φορά
στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. 

Η Εβδομάδα Κινητικότητας από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας με σκοπό την ενθάρρυνση των τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους, όπως το ποδήλατο, το βάδισμα, η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και το συνδυασμό αυτών σε κάθε διαδρομή. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η δραστηριοποίηση των τοπικών αρχών, των φορέων και των πολιτών για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας εστιάζει σε διαφορετικά θέματα που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Το θέμα που επιλέχθηκε για το 2017 είναι «Καθαρή, Ισότιμη και Έξυπνη Κινητικότητα».
Οι σημαντικότεροι στόχοι της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας τους οποίους ο κάθε ενεργός πολίτης θα πρέπει να υιοθετήσει και να εντάξει στην καθημερινότητά του είναι οι εξής:

·         Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς για την ικανοποίηση των αναγκών κινητικότητας.
·         Η προώθηση της χρήσης ποδηλάτου. Τα ποδήλατα εξοικονομούν χώρο και ενέργεια, δεν δημιουργούν ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση, ενώ έχουν πολλαπλά οφέλη για την υγεία μας.
·         Η επιλογή της συνεπιβίβασης ή της κοινής χρήσης αυτοκινήτου από περισσότερα του ενός άτομα.
·         Η υιοθέτηση του βαδίσματος στις καθημερινές μας συνήθειες.
·         Η ενθάρρυνση της ορθολογικής χρήσης του αυτοκινήτου. Η χρήση του αυτοκινήτου στις απολύτως απαραίτητες διαδρομές με προσεκτική και ασφαλής οδήγηση θα συμβάλλει στη μείωση του θορύβου, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των ατυχημάτων, του άγχους κ.α.

Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πόλεων καθαρών, ήσυχων, ασφαλών, οικονομικά ενδυναμωμένων, προσβάσιμων και προσπελάσιμων από όλους για την καλύτερη δυνατή καθημερινή διαβίωση όλων των κοινωνικών ομάδων.
Σχόλια