Δήμος Νεμέας: Κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων - Ερωτηματολόγιο

Ο Δήμος Νεμέας στα πλαίσια εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων, καλεί τους πολίτες και τους φορείς να διατυπώσουν τις απόψεις τους ή να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Λαμβάνοντας υπόψη το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που τέθηκε σε ισχύ με το αριθμ. 258/24-7-2015 έγγραφο του Υπ.Π.Α.Π.Ε. και σε συνέχεια της αριθμ. 25/317/21-12-2015 Απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Νεμέας περί «Συγκρότησης ομάδας έργου για την κατάρτιση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Νεμέας» (ΑΔΑ:Ω48ΝΩΚΔ-ΝΦΠ), ο Δήμος Νεμέας ξεκινά με την παρούσα ανακοίνωση - κάλεσμα για διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύνταξης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Νεμέας (Τ.Σ.Δ.Α.).

Η πολιτική του Δήμου Νεμέας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, θα αποτυπωθεί στο υπό κατάρτιση Τ.Σ.Δ.Α.  και θα δώσει έμφαση στη διαλογή στη πηγή και ειδικότερα στη δρομολόγηση των εξής δραστηριοτήτων:
(1)    πρόληψη και διαλογή στη πηγή με στόχο την εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων με ορίζοντα μέχρι το έτος 2020, που κυρίως θα περιλαμβάνει : Ενίσχυση του Δικτύου των κάδων για την προδιαλογή, λειτουργία Πράσινου Σημείου (ανεύρεση χώρου, διαμόρφωση, αδειοδότηση), ορθολογικό σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς, δράσεις υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών &
(2)   διαδημοτική συνεργασία με τους Δήμους Κορινθίων, Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων για την κομποστοποίηση – διαλογή – διαχωρισμό, σε μονάδα επεξεργασίας οργανικών αστικών απορριμμάτων που θα κατασκευαστεί από τον Δήμο Κορινθίων και θα εξυπηρετεί τους συνεργαζόμενους Δήμους.

Οι αρμοδιότητες των Δήμων σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων προσδιορίζονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 και στο άρθρο 94 του Ν. 3852/2010. Οι Δήμοι μέχρι σήμερα περιορίζονταν στη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων.
Ωστόσο σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΕΣΔΑ αναβαθμίζεται ο ρόλος των Δήμων στο νέο σχεδιασμό, αφού στον πυρήνα του έχει την εξής ιεράρχηση στη διαχείριση απορριμμάτων: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και τελικά απόρριψη.

Με την παρούσα ανακοίνωση ο Δήμος καλεί τους φορείς αλλά και τον κάθε πολίτη χωριστά να συζητήσουν, να διατυπώσουν απόψεις και να συν - διαμορφώσουν την βέλτιστη τοπική λύση για την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων, έχοντας υπόψη και τους στόχους που θέτει το νέο ΕΣΔΑ αλλά και σε συνεργασία και συνάρτηση με τους όμορους Δήμους .

Παρακαλούμε, με βάση το παραπάνω εισηγητικό σημείωμα, όπως καταθέσετε ως ενεργοί και σκεπτόμενοι πολίτες και φορείς, σκέψεις και τεκμηριωμένες απόψεις, για τη σύνταξη και ολοκλήρωση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Νεμέας.

Σύμφωνα με το ΕΣΔΑ, όπου στο Παράρτημα ορίζονται οι βασικές παράμετροι σχεδιασμού για την κατάρτιση των ΤΣΔΑ, μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζονται και για τα οποία θεωρούμε απαραίτητη τη γνώμη, τη γνώση και την συμβολή όλων σας είναι τα ακόλουθα:

(1)     Καταγραφή των ιδιαίτερων προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν
(2)     Εκτίμηση της εξέλιξης των αναγκών σε βάθος τουλάχιστον 5ετίας
(3)     Επιλογή δράσεων διαχείρισης καθώς και των  στόχων που αυτές πρέπει να επιτύχουν σε βάθος τουλάχιστον 5ετίας
(4)     Προτάσεις για διαδημοτικές συνεργασίες

Παρακαλούμε αφού διατυπώσετε τις απόψεις σας για τα ανωτέρω, όπως απαντήσετε και στις κάτωθι ερωτήσεις :

(Α) Σε ποιο τομέα συλλογής στερεών αποβλήτων θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα και διευκρινίστε το πρόβλημα αυτό :

Αστικά Απόβλητα :
Αδρανή υλικά:
Συσκευασίες:
Χαρτί:
Απόβλητα κήπων:
Άλλα:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Β) Ποιες είναι οι θέσεις σας σχετικά  με την ανακύκλωση των απορριμμάτων 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Γ) Ξέρετε τι είναι η κομποστοποίηση και ποια είναι τα οργανικά αστικά απορρίμματα προς κομποστοποίηση;
ΝΑΙ:
ΟΧΙ:


(Δ) Ποιες δράσεις θα προτείνατε για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Νεμέας

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(Ε) Με ποιες δράσεις πρόληψης και διαλογής στη πηγή πιστεύετε ότι θα επιτύχει ο Δήμος Νεμέας την εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων μέχρι το έτος 2020?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(ΣΤ) Ποια είναι η γνώμη σας με το ενδεχόμενο λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στο διοικητικά όρια του Δήμου Κορινθίων ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…


 (Ζ)Ποια προβλήματα εντοπίζετε στο σύστημα συλλογής των απορριμμάτων, ποιες είναι οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις σας
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Νεμέα 28/03/2016
Η Ομάδα σύνταξης του Τ.Σ.Δ.Α. Δήμου Νεμέας
(όπως ορίστηκε με την αριθμ. 25/317/21-12-2015 Α.Δ.Σ.)

Για να διαβάσετε το υπό διαμόρφωση Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Νεμέας πατήστε εδώ

Αποστολή των απόψεών σας, από 28/03/2016 έως και 06/04/2016.
στο e-mail:   nemeaota@otenet.gr


Σχόλια

Ο χρήστης Unknown είπε…
Γεια σας κύριε / μου

Προσφορά δανείου μεταξύ των ατόμων
Αυτή η θέση είναι ανοικτή σε όλους τους κατοίκους της Γαλλίας, Βελγίου, Νέα Καληδονία, Ελβετία, Γαλλική Πολυνησία, Ελλάδα
Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Καναδάς κ.λπ. και άλλοι σε όλο τον κόσμο, προσφέρουμε δάνεια ιδιωτικά ξεκινώντας από 2000 ευρώ σε 20.500.000 ανεπιθύμητα ευρώ για όλους τους ανθρώπους ή της εταιρείας και σε θέση να πραγματοποιήσει επιστροφή χρημάτων με ενδιαφέρον ανέρχεται στο 1,5 έως 2% επί του ποσού που απαιτείται έτσι και την περίοδο που θέλετε χωρίς κατάθεση. Κάνουμε μας δάνειο στους ακόλουθους τομείς:

-Έτοιμοι για παραλαβές σχολείο
-Δάνειο οικονομικό
-Real estate δάνειο
-Επενδυτικό δάνειο
-Δάνειο
-Σταθεροποίηση χρέους
-ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
-Προσωπικό δάνειο
-Είστε εγγεγραμμένος

Εάν είστε πραγματικά ενδιαφέρονται για την προσφορά μας και θα έχουν ανάγκη από μια έτοιμη δοκιμή επικοινωνία προσωπική αλληλογραφία:

paulcalix123@Gmail.com

Ευχαριστώ εγκάρδια