Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Παθήσεων 2015

Ζώντας με μία Σπάνια Πάθηση, Μέρα με τη Μέρα, Χέρι με Χέρι!

Η Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Παθήσεων λαμβάνει χώρα την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους. Ο κύριος στόχος της είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού και των εθνικών φορέων λήψης αποφάσεων σχετικά με τις σπάνιες ασθένειες και τις
επιπτώσεις τους στη ζωή των ασθενών.
Η εκστρατεία αυτή επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στο ευρύ κοινό, αλλά και επιδιώκει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των φορέων χάραξης πολιτικής, τις δημόσιες αρχές, τους εκπροσώπους του κλάδου της Υγείας, τους ερευνητές, τους επαγγελματίες Υγείας και του καθενός που έχει ένα γνήσιο ενδιαφέρον για τις σπάνιες νόσους.
Αν και η εκστρατεία αυτή ξεκίνησε ως ένα ευρωπαϊκό γεγονός, έχει εξελιχτεί σταδιακά σε παγκόσμιο φαινόμενο, με τις ΗΠΑ να την υιοθετεί το 2009 και την γενικότερη συμμετοχή να φτάνει σε αριθμό-ρεκόρ με 84 χώρες σε όλο τον κόσμο το 2014.
Ακόμα ένας στόχος της εκστρατείας για την Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Παθήσεων είναι να την υιοθετήσει επισήμως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει ακόμα.

Ίδρυμα Ευγενίδου

28 Φεβρουαρίου 2015


Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων


Σχόλια