__* ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ *__: Tεχνική Αλεξάντερ, μέθοδος κινητικής έκφρασης με θ...

__* ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ *__: Tεχνική Αλεξάντερ, μέθοδος κινητικής έκφρασης με θ...: Σταθείτε σωστά, γλιτώστε από πόνους Διδάσκει - μέσω της σωστής στάσης του σώματος - πώς μπορεί κανείς να αναγνωρίζει, αλλά και να απ...

Σχόλια