ΜΗΝ κορνάρετε στους ηλικιωμένους! - DO NOT honk at old people!

Σχόλια