Έρημα κορμιά στον ύπνο σταυραετοί, στον ξύπνιο στρατιωτάκια

Η ζωή δεν προχωρά άλλο με μέτρα που
μας εξαθλιώνουν ...

Προχωράμε πάντα για το άγνωστο !!!


Σχόλια