Βάσεις 2013: Εκτιμήσεις μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών

Και ενώ οι Πανελλαδικές εξετάσεις 2013 ολοκληρώθηκαν για την μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών, ξεκινά ο αγώνας για τις εκτιμήσεις των βάσεων 2013 , ώστε οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν ανάλογα τα μηχανογραφικά τους.
Οι Βάσεις 2013 βέβαια θα επηρεαστούν όχι μόνο από τις αποδόσεις των μαθητών στα μαθήματα αλλά και από την μείωση των προσφερομένων θέσεων, από την αυξανόμενη οικονομική...
αδυναμία πολλών υποψηφίων να κάνουν σπουδές εκτός τόπου κατοικίας και από την αντίληψη για το ποιες σχολές οδηγούν στην ανεργία.
Όσον αφορά την Θεωρητική κατεύθυνση η δυσκολία που αντιμετώπισαν οι υποψήφιοι εστιάζεται στα μαθήματα των Μαθηματικών γενικής παιδείας, των Αρχαίων κατεύθυνσης και λίγο στη Λογοτεχνία. Στα υπόλοιπα μαθήματα οι αποδόσεις είναι περίπου αντίστοιχες των περσινών.
Όσον αφορά τη Θετική κατεύθυνση, όπως κάθε χρόνο, πιέστηκε σε όλα τα μαθήματα με αποτέλεσμα οι βάσεις των υψηλόβαθμων σχολών 2ου, 3ου και 4ου πεδίου να δείχνουν ότι κινούνται πτωτικά, με βάση τις εκτιμώμενες βαθμολογικές αποδόσεις.

Εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο (του Εμμανουήλ Αμαργιανάκη,προέδρου του Κολλεγίου IdEF που συμπράττει με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 membre de Sorbonne Paris Cité)
1ο επιστημονικό πεδίο

Οι θέσεις θα μειωθούν (σύμφωνα με τη Καθημερινή) στα Πανεπιστήμια (από 15.305 σε 14.000) και στα ΤΕΙ (από 1.666 σε 1.000). Η ως άνω μείωση θέσεων προσδίδει ανοδική τάση στις βάσεις του πεδίου.
Οι υψηλές βάσεις του 1ου επιστημονικού πεδίου δείχνουν να παραμένουν στα επίπεδα του 2012 ή να κινούνται ελαφρώς πτωτικά, οι μεσαίες να κινούνται ελαφρώς ανοδικά και οι χαμηλές στα περσινά επίπεδα.

Όσοι εκ των υποψηφίων της Θεωρητικής κατεύθυνσης είχαν επιλέξει και το 5ο επιστημονικό πεδίο είναι βέβαιο ότι το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας δεν τους δυσκόλεψε ιδιαίτερα, δίνοντας τους την άνεση να καλύψουν ικανοποιητικά το χαμένο έδαφος από τα Μαθηματικά γενικής παιδείας και να διεκδικήσουν ανταγωνιστικά σε σχέση με τη Θετική και την Τεχνολογική σχολές του 5ου επιστημονικού πεδίου.

Ειδικότερα, σε σχέση με τις βάσεις των Ιατρικών σχολών (οι θέσεις των οποίων παραμένουν στα επίπεδα του 2012), η τάση είναι ελαφρώς πτωτική διότι τόσο η Βιολογία κατεύθυνσης όσο και η Χημεία κατεύθυνσης δυσκόλεψαν τους υποψηφίους με αποτέλεσμα οι αριστούχοι να είναι λιγότεροι.

Επιπροσθέτως δε, η δυσκολία των θεμάτων στα Μαθηματικά και τη Φυσική κατεύθυνσης δεν δίνει βαθμολογικό σημείο στήριξης των βάσεων των υψηλόβαθμων Ιατρικών σχολών, με αποτέλεσμα να τεκμαίρεται ότι, η τάση των βάσεων των υψηλόβαθμων Ιατρικών σχολών είναι ελαφρώς πτωτική.

Το μέγεθος της πτώσεως εξαρτάται από το πλήθος των υποψηφίων οι οποίοι θα δηλώσουν τις Ιατρικές και τις Πολυτεχνικές σχολές ως πρώτη προτίμηση.

Όσον αφορά τις βάσεις του 2ου επιστημονικού πεδίου και του 4ου επιστημονικού πεδίου, οι εκτιμήσεις έπονται διότι πρέπει να συνεκτιμηθούν και οι επιδόσεις της τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Όσον αφορά την Τεχνολογική κατεύθυνση οι υποψήφιοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στα Μαθηματικά, τη Φυσική κατεύθυνσης και την Ανάπτυξη Εφαρμογών ενώ στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης εκτιμούμε ότι απέδωσαν καλύτερα από το 2012.

Συνεκτιμώντας τις βαθμολογικές αποδόσεις των υποψηφίων Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι θέσεις στα τμήματα πανεπιστημίων και πολυτεχνείων θα αυξηθούν (από 6.370 σε 8.500 στο 2ο και από 4.675 σε 6.900 στο 4ο) ενώ συγχρόνως οι θέσεις των ΤΕΙ θα μειωθούν (από 1.113 σε 1.100 στο 2ο, από 8.208 σε 5.000 στο 4ο) τεκμαίρεται ότι, οι υψηλές βάσεις του 2ου επιστημονικού πεδίου και του 4ου επιστημονικού πεδίου θα κινηθούν πτωτικά, οι μεσαίες ελαφρώς πτωτικά και οι χαμηλές των πανεπιστημιακών τμημάτων στα περσινά επίπεδα, ενώ για τις χαμηλές των ΤΕΙ δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη γιατί δεν γνωρίζουμε πώς θα επιλέξουν τα επαρχιακά ΤΕΙ οι υποψήφιοι φοβούμενοι μήπως καταργηθούν προοπτικώς.

Όσον αφορά το 5ο επιστημονικό πεδίο οι αποδόσεις των υποψηφίων όλων των κατευθύνσεων στα Μαθηματικά γενικής παιδείας εκτιμούμε ότι είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές του 2012 και η απόδοση τους στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ελαφρώς χαμηλότερες στα ψηλά με αύξηση των γραπτών στις μέσες και χαμηλές.

Από την άλλη οι θέσεις των πανεπιστημιακών Τμημάτων του 5ου επιστημονικού πεδίου θα αυξηθούν (από 4.891 σε 6.500) ενώ συγχρόνως οι θέσεις των ΤΕΙ θα μειωθούν (από 4.632 σε 2.000).

Με βάση τα παραπάνω και συνεκτιμώντας το γεγονός ότι η Τεχνολογική κατεύθυνση απέδωσε στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας σε σχέση με το 2012, ελαφρώς λιγότερο, εκτιμούμε ότι οι βάσεις των σχολών του 5ου επιστημονικού πεδίου, υψηλές, μέσες και χαμηλές κινούνται πτωτικά.

Ασφαλέστερη εκτίμηση των τάσεων των βάσεων του 2013 θα έχουμε, όταν ανακοινωθούν οι θέσεις ανά σχολή/τμήμα, ως και οι επίσημες βαθμολογικές αποδόσεις των υποψηφίων.

madata.gr

Σχόλια